Arches and Legs

Arches and Legs

Onze hele bouw wordt ondersteund door de interactie van onze voeten met de grond. Als er op deze plek onbalans is, heeft dat duidelijke gevolgen voor de rest van het lichaam. Effectieve balans in de voetbogen kan essentieel zijn voor gemakkelijk en soepel lopen, bekkenstabiliteit, lage-rug efficiëntie en zelfs voor de ondersteuning van de nek en het hoofd. De voeten en benen zijn letterlijk de basis van de rest van onze bouw. In deze workshop zullen we analyseren hoe de botten in de voeten samenwerken om de voetbogen te ondersteunen of juist problemen kunnen veroorzaken. We zullen kijken naar de krachten die vanuit de beenspieren werken en technieken behandelen om beter functie te waarborgen, door myofasciale restricties en onbalans te behandelen.

Je leert:
1. Een goede voet- en beenondersteuning d.m.v. de drie (of vier) voetbogen en hoe die zich gedragen tijdens lopen en staan;
2. De ondersteuning die de voetbogen hebben van de lange spieren van de kuit;
3. Het oplossen van rotatoire compensaties in de voet, het tibia-fibulacomplex en de knie.

De Knie en de Heup

Een ingewikkeld scharnier te midden van twee lange hefbomen is wellicht niet het beste ontwerp, maar dit ‘compromiswerkstuk’ is toch een perfect staaltje techniek. Het kniegewricht draagt krachten over die vanuit de heup naar beneden werken, maar ook krachten vanuit de voet omhoog en is nog steeds in staat om een breed scala aan bewegingen te maken.

Doelen van de cursus:
1. Om een differentiaalanalyse te maken van de voeten en benen ten opzichte van de rest van de beweegketen, en verbanden binnen het skelet te herkennen;
2. Leren onderzoek te doen naar de juiste voet- en beenondersteuning van de drie (of vier) voetbogen;
3. Leren hoe de voetbogen werken tijdens lopen en staan en wat hun relatie is t.o.v. het bekken en de Anatomy Trains-lijnen;
4. Leren hoe een balans te vinden in de ondersteuning die de voetbogen hebben vanuit de lange spieren van de kuit;
5. Effectieve werkwijzen aanleren om rotatoire compensaties in de voet, het tibia-fibulacomplex en de knie op te lossen;
6. Leren hoe de structuren van de knie en de heup samenwerken om dit te bereiken en het leren herkennen van sommige van de structurele disfuncties die kunnen optreden;
7. Het ‘lezen’ van de verschillende vormen van onbalans die kunnen optreden;
8. Het leren balanceren van veelvoorkomende rotatoire patronen vanuit de knie.

Datums

02-02-2018 - 04-02-2018
Chassé Dance Studios, Chasséstraat 64, 1057 JJ Amsterdam