Basis Cursus A

Basis Cursus A

Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) is een nieuwe aanpak van revalidatie, waarbij elk onderdeel van het locomotorische systeem in zijn geheel wordt opgenomenom de juiste houding en controle te herstellen. Elk van deze componenten wordt gecontroleerd door het centrale zenuwstelsel (CZS) - de centrale focus van DNS. Het concept is grotendeels gebaseerd op het feit dat mensen, in tegenstelling tot veel andere dieren, geboren zijn met een onvolwassen CZS. Met dit in gedachten bevat DNS de principes van ontwikkelingskinesiologie: specifieke, herkenbare locomotorische patronen die zich ontwikkelen in fasen na geboorte. Deze motorische ontwikkeling van kinderen worden omgezet in globale motorpatronen die in ons volwassen leven worden gebruikt en kunnen tijdens klinische onderzoek en behandeling gebruikt worden om functionele bewegingen te herstellen en te stabiliseren. Door het activeren van deze aangeboren bewegingspatronen worden bewegingscentra in het centrale zenuwstelsel gestimuleerd om de correcte aanpassing te herstellen.


Cursusbeschrijving

DNS-cursus A is de inleidende basisopleiding in de A-D serie. Deze cursussen leggen de nadruk op diagnostiek en omvatten informatie uit vakgebieden zoals neurofysiologie, neuroanatomie, spierfysiologie en kinesiologie.

Doelstellingen van de Cursus

  • De basisprincipes van ontwikkelingskinesiologie begrijpen met de nadruk op de ontwikkeling in de loop van het eerste jaar van het leven.
  • De relatie kunnen beschrijven tussen ontwikkelingen in de eerste levensjaar en pathologieën van het bewegingsapparaat in de volwassenheid.
  • Het gebruik kunnen maken van nieuwe terminologie zoals: ‘functional joint centration,’ ‘punctum fixum,’ ‘punctum mobile’ en het geïntegreerde stabilisatiesysteem van de wervelkolom.
  • Het begrijpen van de principes van ‘reflex locomotion,’ ‘locomotor patterns’ en ‘stimulation zones.’
  • Het kunnen evalueren en corrigeren van niet optimale ademhalingspatronen.
  • Het kunnen onderzoeken van het geïntegreerde stabilisatie systeem van de wervelkolom, zowel visueel als met toepassing van dynamische functionele tests.
  • De basistechnieken kunnen uitvoeren voor reflex motoriek zoals draaien, kruipen, initiële positionering en anticiperende bewegingen.
  • Het integreren van ‘corrective exercises’ op basis van de functionele tests van DNS en ontwikkelingsposities gebruikt in reflex motoriek. Verduidelijken hoe u de ‘corrective exercises’ van DNS kunt integreren met andere oefenstrategieën.
  • Instructies voor clinici om de DNS-benadering beter te integreren in hun reguliere praktijk, inclusief het leergesprek.