Reconciling Biomechanics with Pain Science (CKR 15 punten)

Reconciling Biomechanics with Pain Science (CKR 15 punten)

Reconciling Biomechanics with Pain Science is een nieuwe workshop van Greg Lehman die de tekortkomingen van het biomedisch en biomechanisch model onder de loep neemt. De niuwe inzichten van onder andere Lorimer Moseley over de complexiteit van pijn wordt toegelicht en de zin en onzin van biomechanische aspecten wordt uitgelegd in de context van onderzoek en behandeling met een nadruk op wat er nu eigenlijk evidence based is.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Welke oefeningen kunnen we het beste geven aan de individuele patiĆ«nt, en in welk context.
  • Welke biomechanische onderzoeken zijn wel betrouwbaar en valide?
  • Wat is het effect van onze "corrective exercises" en verandert er echt iets aan de biomechanische aspecten?
  • Re-conceptualisatie van manuele- en oefentherapie
  • Veel van de meest voorkomende houding- en bewegingsafwijkingen die wij vinden zijn niet te koppelen aan de pijn die de patient ervaart.
  • Weefselschade is niet gellijk aan pijn, voornamelijk niet aan chronische pijn.
  • De oorzaken van chronische pijn en de rol van het zeenuwstelsel daar in.
  • Motivational Interviewing

Reconciling Biomechanics with Pain Science (CKR 15 punten)

Door meer kennis te verwerven over pijn en biomechanica kunnen we de behandeling van pijn en blessures nog simpeler maken (15 punten voor het CKR).

info en datums