Lumbar Spine and Hip (17 punten CKR)

Lumbar Spine and Hip (17 punten CKR)

De methode van Sahrmann is gecentreerd rond de behoefte aan indeling bij de diagnose en behandeling van musculoskeletale pijnklachten. Sahrmann erkent dat “the use of categories for classification allows the use of diagnostic schemes for treatment programs, a method that paves the way for evidence based practice” (Sahrmann 2001).

In deze cursus, krijgen deelnemers inzicht, kennis en ontwikkelen zij vaardigheden gebaseerd op deze indeling. Zij leren om een gestructureerde benadering van diagnose en behandeling van patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat uit te voeren. Deelnemers zullen zich richten op de fundamentele stoornissen van het bewegingsapparaat, zoals spierkracht en spierlengte, die zich ontwikkelen door herhaalde bewegingen en duurzame houdingen. Door deze methode wordt de oorzaak van de klachten van de patiënt aangepakt, in plaats van alleen de symptomen te behandelen. De methoden van Sahrmann volgen een logische structuur:

Deelnemers zullen leren hoe ze deze structuur effectief kunnen gebruiken om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te kunnen observeren, identificeren en te behandelen.

Cursusbeschrijving

De 3-daagse cursus omvat de theorie achter het uitgebreide onderzoek, diagnose en behandeling van verschillende aandoeningen aan het bewegingsapparaat. De cursus biedt zowel theoretische verklaringsmodellen als praktische instructies en oefeningen in de respectieve lichaamsregio's.

Doelstellingen van de Cursus

Bij succesvol afronden van de cursus zullen deelnemers in staat zijn om:

  • De basis van het bewegingsapparaat en de aandoeningen aan het bewegingsapparaat (MSI) van de lumbale wervelkolom en de heup te bespreken.
  • Het kinesiopathologische model te bespreken.
  • Causale en bijdragende factoren in MSI van de lumbale wervelkolom en heup te beschrijven.
  • Een diagnose te formuleren en een patiënt in de juiste diagnostische categorie te plaatsen.
  • De diagnostische categorieën voor de lumbale wervelkolom en heupgewricht te beschrijven.
  • Het gestandaardiseerde onderzoeksformaat voor de lumbale wervelkolom en heupgewricht te beschrijven en uitvoeren.
  • De specifieke correctieve oefeningen en hun progressies voor de lumbale wervelkolom en heupgewricht te beschrijven.
  • Geschikte correctieve oefeningen voor de lumbale wervel- en heupregio’s voor te schrijven.

Voor wie is deze cursus?

De MSI cursus is geschikt voor fysiotherapeuten, manueel therapeuten, osteopaten, bewegingstherapeuten en persoonlijke trainers.

Datums

21-09-2018 - 23-09-2018
Chassé Dance Studios, Chasséstraat 64, 1057 JJ, Amsterdam