Begrijp de Pijn Online

Begrijp de Pijn Online

Explain Pain Online – live en interactief

Prijzen zijn incl. online sessies, werkboek (hardcopy waar mogelijk)

U ontvangt en certificaat. Deze cursus is geaccrediteerd in Nederland en België voor verschillende beroepsorganen. Neem contact op voor meer specifieke informatie.

De online cursus wordt live en interactief via het Zoom-platform aangeboden

De klassen worden klein gehouden om interactie en tijd voor vragen te maximaliseren

De gebruikelijke hoge kwaliteit van NOI

Er wordt lesmateriaal verstrekt

Pijn is een wereldwijd probleem. En in Nederland en België zijn de cijfers niet gunstiger dan waar ook ter wereld. Met 1 op 5 mensen die een chronische vorm van pijn heeft, neemt pijn epidemische vormen aan. Pijn houdt ook verband met de ontwikkeling van andere epidemieën – zoals de opioïde epidemie. Niet alleen in de VS. In heel Europa zijn de ontwikkelingen zorgelijk. Medicijnen falen en ‘Quick fixes’ zijn niet voor handen. De druk op de gezondheidszorg – op u, is aan het toenemen en de vraag naar een oplossing wordt alsmaar groter. Opvattingen met betrekking tot pijn maken ook een evolutie door – maar een revolutie is noodzakelijk. Een Pijnrevolutie. Radicaal anders denken en handelen met betrekking tot pijn en gezondheid. Maar hoe? Verandering moeilijk, geeft onzekerheid bij de professional en dit vereist nieuwe inzichten en interventies. Explain Pain cursussen geven nieuwe houvast, houvast voor innovatie en nieuwe behandelstrategieën.

‘Chronische pijn heeft fysieke, mentale én sociale componenten. De zorgstandaard erkent dat, maar wordt helaas slecht nageleefd. Dat kost de patiënt kwaliteit van leven en de samenleving nodeloos veel geld.’

Kennis is kracht

In een nieuwe serie Explain Pain cursussen door Ass. Prof. David Butler en het internationale Noi-team worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten over pijn toegankelijk en begrijpelijk gemaakt voor iedereen. Wij zijn ons bewust van de grote uitdaging die komt kijken bij het veranderen van overheersende maatschappelijke opvattingen over pijn. Bestaande modellen hebben ons veel geleerd maar schieten zonder meer tekort in het verklaren van pijn. De cursus gaat in op de beschikbare kennis, geeft een klinische reflectie en gaat richtinggevend zijn voor uw praktijk. Het biedt een nieuwe structuur aan voor een échte bio-psycho-sociale benadering van de patient.

Voorbereiding

Een van de sterke punten van deze cursus is dat een Explain Pain Cursus toegankelijk is en wordt gevolgd door een brede variatie aan professionals, kom met een ‘open mind’. Door Begrijp de Pijn -Tweede Editie vooraf te hebben gelezen ben je voldoende voorbereid.

Aanbevolen literatuur: Moseley GL & Butler DS (2015)

Fifteen years of Explaining Pain: the past, the present and future.J Pain 16, 803-13.

Deze cursus is toegankelijk voor:
Professionals in de gezondheidszorg die zorg verlenen aan mensen die acute of chronische pijn en stress condities hebben.

Mis deze unieke kans niet. NOI Explain Pain cursussen zijn leuk, interessant en dagen je uit om bio-psycho-sociale interventies te implementeren in de praktijk. Altijd gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en klinische reflectie en voorbeelden uit de praktijk.

Doelstellingen

De cursus heeft grofweg twee hoofddoelen:

 • Verdieping en verbreding kennis met betrekking tot pijn voor de professional.
 • Toepassing van deze kennis – door het gericht en strategisch in te zetten ten behoeve van behandeldoelstellingen.
  1. herconceptualisatie van pijn en stress op basis van neuroimmunologie, moderne pijnwetenschap en bioplasticiteit van homeostatische systemen.

  2. een raamwerk voor conceptuele verandering ontwikkeld hebben voor individuen en groepen in therapeutische educatieve sessies
  3. een realistisch begrip hebben met betrekking tot de groeiende bewijslast voor educatieve strategieën binnen een bio-psycho-sociale therapeutische benadering
  4. een variatie aan therapeutische verhalen, metaforen, multimedia en vaardigheden verzameld hebben om patient-centrered educatie interventies te kunnen samenstellen
  5. vaardigheden ontwikkeld hebben om middels The Protectometer relevante multimodale educatieve behandelstrategieen te herkennen
  6. vertrouwen hebben ontwikkeld om een behandelplan voor alle patiënten met aanhoudende pijn en stress te maken, en andere hulpverleners hierover te informeren.

Sessie 1: ‘De toon zetten’ – Het pijnprobleem in de praktijk, paradigma, gezondheidsvaardigheden, modellen en introductie van ‘The Protectometer’

Sessie 2: Metaforen en pijn – Taal als therapie

Sessie 3: Hoe het zenuwstelsel lijkt te werken – Hardware, software en wetware

Sessie 4: Perifere zaken – Nociceptie, ontsteking en perifere sensitisatie

Sessie 5: ‘Zenuwachtige verhalen’ – Neuropatische pijn, patronen en het verhaal van de patiënt

Sessie 6: Centrale sensitisatie – Geen ziekte maar een beschrijving van een manifestatie

Sessie 7: Andere Outputs – hormonen en het immuunsysteem

Sessie 8: Explain Pain – Evidence en discussie en voorwaarden

Sessie 9: ‘The Protectometer’ – Practicum

Datums

03-06-2021( 3 dagen )
dag 1: 09.00 - 13.30 (03-06-2021)
dag 2: 09.00 - 13.30 (04-06-2021)
dag 3: 09.00 - 13.30 (05-06-2021)
€ 475,- pp
Amsterdam, The Netherlands
Taal::  Nederlands

Accreditaties
CKR (Beroepsprofiel Fysiotherapeut) 15 punten
CKR (Manuele therapeut) 15 punten
CKR (Fysiotherapie volgens de psychosomatiek) 15 punten
CKR (Sportfysiotherapeut) 15 punten
Keurmerk Fysiotherapie 18 punten
Pro Q Kine 24 punten

Deze website gebruikt cookies om de best mogelijk gebruikerservaring te garanderen.Lees onze privacy policy