Begrijp de Pijn

Begrijp de Pijn

Begrijp de Pijn

Wij zijn inmiddels getuige van een heuse chronische pijn epidemie. Medicijnen falen en snelle oplossingen zijn niet voor handen. Maar gelukkig weten we inmiddels dat krachtige educatie effectief ingezet kan worden om de natuurlijke pijnstillende systemen in ons lichaam te activeren.

Kennis is kracht. In deze nieuwe serie Explain Pain cursussen worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten over pijn toegankelijk en begrijpelijk gemaakt. De wetenschap is samengevat en toegankelijk gemaakt. Wij zijn ons bewust van de grote uitdaging die komt kijken bij het veranderen iemand zijn kennis en ideeën over pijn. Vooral omdat pijn niet-lineair en bijzonder ingewikkeld product is. Explain Pain kent grofweg twee hoofdlijnen – aan de ene kant de pijnpatronen en aan de andere kant de verhalen vanuit het patiëntperspectief. Deze hebben een onderbouwde analyse nodig en zijn onmisbaar om de patiënt in zijn eigen verhaal te kunnen ontmoeten.

De wetenschap over pijn heeft ons de laatste tien jaar meer geleerd dan de laatste duizend jaar. Er zijn inmiddels antwoorden op vragen zoals:‘Waarom heb ik pijn’ en “Wat beïnvloed pijn”. De kennis is toepasbaarvoor jong en oud, bij rugpijn en bij hemiplegie. Van acute pijn tot aanhoudende pijncondities zoals het complex regionaal pijnsyndroom.

Tientallen jaren van onderzoek en klinische ervaring vormen samen devolgende stap in de ‘Explain Pain revolutie’ – The Protectometer. Een nieuwe toepassing die wordt beschreven in het boek van Moseley en Butler. De Protectometer helpt de patiënt samen met zijn therapeut overzicht en inzicht te krijgen in de pijnervaring. Maar ook in de vele factoren die dit beïnvloedt. Het vormt een basis voor een evidente en effectieve pijnbehandeling.

Deze therapie werkt – heeft geen bijwerkingen, is altijd beschikbaar en het verbeterd voortdurend. Door alle nieuwe ontwikkelingen is het een spannende tijd in de gezondheidszorg onder invloed van de neuro(immuun)wetenschappen. Patiënten met aanhoudende pijncondities moeten hier weet van krijgen.

De NOI Explain Pain cursus is gebaseerd op David Butler’ en Lorimer Moseley’ Explain Pain/ Begrijp de Pijn (2003), The Explain Pain Handbook: The Protectometer (2015) en Explain Pain Supercharged (2017).

CURSUS DOELSTELLINGEN

  • Verbreding en verdieping in de evolutie van paradigma’s zoals deneuromatrixtheorie, pijnmechanismen en pijndefinities

  • Reconceptualiseren van pijn op basis van moderne fundamentele neuro(immuun)wetenschappen

  • Implementeren van nieuwe inzichten over pijn ten behoeven van de patiënt, therapeut, verwijzer en betaler – een betere kwaliteit van zorg

  • Het trainen van pijneducatie vaardigheden op basis van een wetenschappelijk raamwerk en een effectieve toepassing in de praktijk

Bronnen

Begrijp de Pijn (tweede editie) 2016 David Butler & Lorimer Moseley - vertaald door Bart van Buchem
Begrijp de Pijn is een bron voor pijneducatie en pijnmanagement. Het zorgt voor een frisse kijk op een ingewikkeld probleem voor therapeuten, artsen en patiënten.

Explain Pain Supercharged (2017) Lorimer Moseley & David Butler
Hét handboek voor de therapeut. Een ongekende verdieping achter de huidige pijnwetenschap en educatiestrategieën. Compleet een toegankelijk.

Datums

Er zijn nog geen datums beschikbaar

Deze website gebruikt cookies om de best mogelijk gebruikerservaring te garanderen.Lees onze privacy policy