Module 3: Motorisch Leren - Return to Sport

Met Alli Gokeler, PhD

Module 3: Motorisch Leren - Return to Sport

Overzicht

De beslissing wanneer een geblesseerde sporter weer terug kan keren naar sport is moeilijk en uitdagend Ondanks de ontwikkeling van return to sports (RTS) richtlijnen, zijn er nog meer vragen dan antwoorden ten aanzien van specifieke criteria. In verschillende publicaties wordt terugkeer naar sport als een continuüm beschouwd. Eigenlijk moeten we eerst een stap terug doen naar het moment van de blessure voordat we eigenlijk over RTS gaan hebben.

In de acute fase bijvoorbeeld na de VKB-reconstructie kan het nuttig zijn dat patiënten een motorisch programma gebruiken dat gericht is op het beschermen van de knie door kleine stappen te nemen, de bewegingsuitslag van de knie te verminderen en de belasting op het geopereerde been te beperken. Deze strategie houdt de pijn ook binnen acceptabele grenzen en kan daarom als zinvol worden gezien. Gaandeweg de revalidatie zou men verwachten dat verbetering en herstel van bewegingpatronen optreedt. Dat is echter vaak niet het geval zo blijkt. Een VKB-letsel, kan naast een biomechanische laesie van de knie, ook als een centraal neurofysiologische laesie beschouwd worden.

Cursusbeschrijving

Dit biedt ook het perspectief om motorisch leren te implementeren in de revalidatie van de patiënt. Het doel is daarbij om een optimale neuroplasticiteit te bereiken. De principes worden vanaf het ontstaan van de blessure in de pre-habilitation al toegepast. Na de operatie wordt aan de hand van tijd en criteria contingente principes gewerkt. Het belang zit hierin dat er directe relaties zijn gevonden tussen afwijkende bewegingspatronen in het begin van de revalidatie en later uitgevoerde RTS tests. Dus is het zaak om vanaf het begin van de revalidatie zorg te dragen voor optimaal herstel van bewegen.

Tijdens deze cursus wordt een kritische beoordeling gegeven van het huidige RTS na oa. VKB-reconstructie. Mogelijkheden voor optimalisatie op basis van actuele trends in de literatuur worden gepresenteerd. De cursisten werken in groepen een casus uit en presenteren dit plenair. Speciale aandacht is er voor neuroplasticiteit en hoe deze met principes van motorisch leren te faciliteren. Ook hierin opgenomen zijn indicatoren voor de psychologische bereidheid van de sporter m..b.t. RTS en de rol van de fysiotherapeut binnen een multi-disciplinair shared decision making proces.

Doelen

Aan het einde van de cursus:

  • Heb je inzicht verkregen dat RTS een continuüm is in plaats van een vast moment in de tijd
  • Kennis gemaakt met een uitgebreid spectrum van sensorimotorische en biomechanische beoordelingen nodig voor RTS besluitvorming
  • De psychologische bereidheid van de sporter te herkennen voor RTS
  • Heb je inzicht over je bijdrage aan RTS besluitvorming

Datums

Er zijn nog geen datums beschikbaar

Deze website gebruikt cookies om de best mogelijk gebruikerservaring te garanderen.Lees onze privacy policy