De oorzaak van VKB-blessures - een nieuwe hypothese

Met PhD Tron Krosshaug

De oorzaak van VKB-blessures - een nieuwe hypothese

Achtergrond - Waarom moeten we de oorzaak van blessures begrijpen?

Recent onderzoek toont aan dat contactloze ACL-blessures bij teamsporten met ongeveer 50% kunnen worden teruggedrongen door middel van trainingsprogramma's die de nadruk leggen op neuromusculaire controle, balans, kracht en techniek. Toch blijft de implementatie, acceptatie en het behoud van blessurepreventietraining een aanzienlijke uitdaging, omdat spelers en coaches deze oefeningen vaak te saai en/of tijdrovend vinden.

Hoogstwaarschijnlijk bestaan veel van de programma's die nu gebruikt worden uit oefeningen die slechts een beperkt risicoverminderend effect hebben. Door beter te leren begrijpen wat blessures veroorzaakt (risicofactoren en blessuremechanismes), leren we ook optimale preventiestrategieën te ontwikkelen voor spelers die een groter risico lopen. Wanneer het effect van bepaalde oefeningen beter wordt onderbouwd door wetenschappelijke bevindingen, zal dit wellicht ook een positief effect hebben op de bereidheid van coaches en spelers om deze te gebruiken.

Blessuremechanismes

Het bepalen van welke belastingspatronen leiden tot contactloze ACL-blessures is een controversiële kwestie. Hoewel deze kwestie van meerdere kanten moet worden onderzocht als we de oorzaken volledig willen begrijpen, is systematische video-analyse momenteel de enige manier om dynamische informatie te krijgen over echte blessures. Het Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) heeft over een periode van bijna 20 jaar al meerdere uitgebreide onderzoeken uitgevoerd over handbal, basketbal en voetbal door middel van video-analyse. In deze onderzoeken werd het blessuremechanisme geëvalueerd aan de hand van een beschrijving van de westrijdsituatie en het gedrag van de spelers en hun tegenstanders. Het is echter niet mogelijk om door middel van dit soort simpele visuele evaluaties tot een gedetailleerde biomechanische evaluatie te komen. Om deze reden hebben we de Model-Based Image-Matching (MBIM) technologie ontwikkeld, die ons in staat stelt om de 3D kinematica van de geblesseerde sporter te reconstrueren.

Na 10 jaar bezig te zijn geweest met het verzamelen en analyseren van video's van ACL-blessures, hebben we verrassend consistente kniekinematica aangetroffen in de impactfase van de situatie die tot de blessure leidde. Deze resultaten, in combinatie met andere belangrijke wetenschappelijke bevindingen, brachten ons ertoe om een nieuwe hypothese voor te stellen voor het mechanisme van ACL-blessures.

Risicofactoren

Om blessures optimaal te voorkomen, is het ook nodig om mogelijke risicofactoren te onderzoeken. Er zijn tal van mogelijke factoren voorgesteld, maar er zijn maar weinig grote onderzoeken uitgevoerd om te bewijzen of deze hypothesen inderdaad kloppen of niet. Onze prospectieve ACL cohortstudie liep tussen 2007 en 2014 en was verreweg het meest uitgebreide onderzoek naar risicofactoren voor ACL-blessures tot nu toe, met ongeveer 900 handbalsters en voetbalsters van topniveau.

Tot onze verbazing bleken de resultaten van dit onderzoek niet overeen te stemmen met de gangbare opvattingen. In deze Think Tank bespreken we de klinische gevolgen van deze studie en andere studies, evenals andere mogelijke oorzaken van ACL-blessures.

Hoofdonderdelen

  • Wat zegt de literatuur
  • In hoeverre is het van toepassing op je patiënten? (populatie, setting, etc.)
  • In hoeverre komt het artikel/de literatuur overeen met de huidige klinische praktijk?
  • Waar ligt de kloof tussen de wetenschap en de praktijk?
  • Waar moet de wetenschap bijbenen?
  • Waar moeten clinici bijbenen?

Doelen

  • Je krijgt inzicht in het onderzoeken van welke factoren blessures veroorzaken.
  • Je krijgt inzicht in hoe informatie over blessuremechanismes en risicofactoren gebruikt kan worden om blessures te voorkomen.
  • Je krijgt inzicht in de huidige staat van wetenschappelijk onderzoek naar contactloos ACL-blessure en waar dit onderzoek heen gaat.
  • Je kan de klinische gevolgen hiervan bespreken op basis van de huidige kennis.

Over Tron Krosshaug

Datums

Er zijn nog geen datums beschikbaar

Deze website gebruikt cookies om de best mogelijk gebruikerservaring te garanderen.Lees onze privacy policy