Functionele Orthonomie en Integratie (FOI)

De FOI is een op zich zelf staand holistisch therapieconcept in de osteopathie en de manuele therapie. Ze berust op een beroepservaring van meer dan 25 jaar en meer dan 150.000 behandelingen. De wetenschappelijke onderbouwing van deze enorme hoeveelheid empirisch verkregen ervaringen speelt voor ons concept een grote rol.

De FOI gaat er vanuit, dat het lichaam op een probleem van het bewegingsapparaat altijd via een compensatiepatroon een bepaalde tijd compenseren kan. De praktijk laat zien, dat deze compensatiemechanismen zich over het hele lichaam verdelen. Echter in de meeste gevallen is er toch een steeds terugkomend patroon te herkennen.

Basisopleiding Functionele Orthonomie en Integratie (FOI)

CURSUSSEN : BASISOPLEIDING : CONCEPT

De basisopleiding van de FOI omvat het onderzoeken en behandelen aan het bewegingsapparaat vanuit een holistisch concept. Dit concept is echter volledig anders dan de manueel-therapeutische en de osteopathische basisprincipes.

In de FOI is de wervelkolom de centrale as. Vanuit deze centrale schakelkast worden de prikkels niet alleen neurogeen maar ook functioneel ingezet. Daarom worden bij de meeste functionele stoornissen en klachten aan het bewegingsapparaat de wervelkolom als eerste uitvoerig onderzocht en behandeld. De facetgewrichten en diens mobiliteit verkrijgen echter niet in eerste instantie de aandacht, maar de statica( stand van de gehele wervel in de ruimte) van de desbetreffende wervel. Deze verandering van de statica van betreffende wervel is causaal voor de blokkeringen en functionele klachten. Daar komt nog bij, dat ieder standsverandering van een wervel ook zijn weerslag heeft in de perifere gewrichten. Dit bevestigt de gedachte van de FOI, dat alleen een duurzaam resultaat behaalt kan worden, indien de perifere gewrichten ook in de behandeling worden betrokken. Anders gezegd; Ieder perifeer probleem wordt door een centraal probleem, de wervelkolom, veroorzaakt.

Vanuit deze visie is het dan ook begrijpelijk, dat de wervelkolom, in het bijzonder de statica en de functie van de desbetreffende wervel de eerste aandacht verkrijgt binnen een behandelingssessie. Indien wij een duurzaam resultaat willen bereiken, zullen wij het gehele lichaam in de behandeling mee moeten nemen.

U leert de verschillende samenhangen en compensatiemechanismen te onderzoeken en effectief en duurzaam te behandelen.

Via een driedimensioneel denkmodel laten zich alle gewrichten in hun functionele structuur met elkaar in verbinding brengen. Zo kunnen wij u verklaren, waarom knieklachten een oorzaak kunnen zijn voor bv hoofdpijnen. Of schouderklachten als gevolg van een distorsietrauma kunnen ontstaan.

FOI Module 1

info en datums