Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie en Incitus


Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is tot stand gebracht vanuit het samengaan van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF en KRF-NL) en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). 


Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt gevormd door twee registers: 

- een register voor registratie op individueel niveau, het Individueel Register Fysiotherapie 

- een register voor registratie op praktijk/organisatie niveau, het Praktijkregister Fysiotherapie 

 

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie gericht op administratieve borging en het houden van toezicht op de voor de registers opgestelde kaders en criteria. Fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie en werken actief aan de ontwikkeling van hun kwaliteit. Dit doen zij onder meer door het volgen van georganiseerde scholingen, waarbij nieuwe competenties worden verworven (bijscholing) of waarbij reeds verworven competenties worden opgehaald of geactualiseerd (nascholing).


Met de accreditatie van scholingsactiviteiten bevestigen wij aan de geregistreerde fysiotherapeuten dat de scholingsactiviteiten die zij volgen, daadwerkelijk vakinhoudelijk en beroepsgerelateerd zijn en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van fysiotherapeutisch handelen. Hiermee draagt geaccrediteerde scholing bij aan de deskundigheidsbevordering van fysiotherapeuten. Het accreditatieproces wordt uitgevoerd door de Accreditatiecommissie Fysiotherapie. De uitvoering geschiedt op basis van het door de Kwaliteitsraad Fysiotherapie vastgesteld accreditatiebeleid. De samenwerking tussen de SKF en het KNGF heeft geresulteerd in één accreditatieportaal voor alle scholingsaanbieders binnen de applicatie PE-online. Met de komst van dit gezamenlijk accreditatiebureau wordt het accreditatieproces vereenvoudigd. Vanaf 17 oktober de door SKF en KRF NL reeds verstrekte accreditaties over-en-weer overgenomen.


Regeling KRF NL en SKF


Alle cursussen van Incitus (er zijn een aantal uitzonderingen zoals NKT en MyoConcept) waren geaccrediteerd voor SKF. De toegekende punten voor SKF zijn nu ook geldig voor KRF-NL. Dat betekent dat je nu punten kan krijgen voor cursussen zoals Anatomy Trains en DNS. Verder zijn alle onze webinars zowel live als on demand nu geaccrediteerd voor zowel SKF als KRF-NL onder het naam van Kwaliteitshuis Fysiotherapie.


Met het Kwaliteitshuis Fysiotherapie voegen ze dubbel geaccrediteerde scholingen samen. Dit betekent dat de scholing vanaf 17 oktober één accreditatie heeft in PE-online en dat deze, als van toepassing, is aangevuld met deel- en aantekeningenregisters.Accreditatie Kwaliteitshuis Fysiotherapie


Om te kijken of de scholing bij Incitus geaccrediteerd is voor het Kwaliteitshuis Fysiotherapie kunt u de filterfunctie op de website gebruiken of bij de cursus zelf kijken.Contact us