Webinar Dr. Michel Coppieters: What's new in Neurodynamics?


Neuropathieën, zoals radiculopathie en het cubitaal tunnel syndroom, blijven een uitdaging om succesvol te behandelen. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een neuropathie niet enkel zorgt voor lokale veranderingen in de perifere zenuw ter hoogte van de compressie. 


Als gevolg van de compressie op de perifere zenuw of zenuwwortel treden er ook neuro-immuun veranderingen op in het dorsaal ganglion, de achterhoorn en zelfs het brein. Inzicht in deze veranderingen helpen ons om neuropathieën beter te begrijpen, bijvoorbeeld de complexe klinische presentatie, de suboptimale diagnostische accuratesse van klinische tests maar ook technische onderzoeken, zoals elektrodiagnose, en niet-succesvolle interventies. 


Echter, deze neuro-immuun veranderingen vormen ook de biologische basis voor effectieve fysiotherapeutische interventies, zoals neurodynamica en (aerobe) oefentherapie. In dit webinar, worden klinisch relevante neuro-immuun reacties besproken als gevolg van een neuropathie of radiculopathie, bespreken we hoe en welke fysiotherapeutische interventies deze processen kunnen voorkomen of omkeren, en evalueren we de klinische effectiviteit van diverse fysiotherapeutische interventies voor mensen met een neuropathie of radiculopathie.​

Course planning

  • 00:00 - 00:00: Introduction

Events

On demand
  • Online
  • Michel Coppieters PhD nl
  • 4 points (Pro-Q-Kine)
    3 points (Kwaliteitshuis Fysiotherapie Vakinhoudelijk algemeen)
    4 points (Pro-Q-Kine Manuele therapie)
  • €39,99
Contact us