Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie en Incitus


Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is tot stand gebracht vanuit het samengaan van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). 


Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt gevormd door twee registers: 

- een register voor registratie op individueel niveau, het Individueel Register Fysiotherapie 

- een register voor registratie op praktijk/organisatie niveau, het Praktijkregister Fysiotherapie 

 

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie gericht op administratieve borging en het houden van toezicht op de voor de registers opgestelde kaders en criteria. 


Regeling KRF NL


Staat u nu geregistreerd in KRF NL? Dan geldt voor u de regeling KRF NL. Uw registratie verandert niet, maar wordt als regeling wel onderdeel van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. In de loop van 2022 zullen uw gegevens worden overgezet naar PE-online. Uiteraard wordt u hier van te voren over geïnformeerd. De regeling KRF NL loopt door tot en met het moment van herregistratie (31 december 2024). Na herregistratie gaat u automatisch door naar de Individuele Regeling van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (tenzij u niet voldoet aan de herregistratie-eisen en/of zich niet opnieuw individueel wilt laten registreren).


Regeling SKF


Bent u nu deelnemer in het individueel register van SKF? Dan geldt voor u de regeling SKF.

Uw registratie verandert niet, maar wordt als regeling wel onderdeel van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Op het moment dat uw persoonlijke 5-jaars registratietermijn vervalt (de einddatum daarvan verschilt per deelnemer), gaat u automatisch door naar het Individueel Register van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.


Accreditatie Kwaliteitshuis Fysiotherapie


Op dit moment zijn ze bezig de accreditatie voor beide individuele registers te harmoniseren. De harmonisatie zal van toepassing zijn op de accreditatieprocedure van het jaar 2022.

Contact us